ЖЕК

Як скласти акт-претензію до ЖЕКа?

    Вам потрібно вчинити наступні дії:
1. Викликати представника ЖЕК для складання акту-претензії - шляхом надсилання в ЖЕК рекомендованого листа або вручення такого листа в приймальні начальника жеку під розписку про отримання.
2. Представник жеку повинен з'явитися для складання акту-претензії не пізніше ніж протягом двох днів.
3. Акт-претензія складається мешканцями та представником ЖЕК і скріплюється їхніми підписами. В акті-претензії зазначаються всі порушення в наданні житлово-комунальних послуг та строки їх усунення.
4. У разі неприбуття представника ЖЕК протягом двох днів або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два мешканця.
5. Підписаний примірник акта-претензії подається до ЖЕК, другий залишається ініціатору складання акту.