Що таке надзвичайний стан, та у яких випадках він вводиться?

Що таке надзвичайний стан, та у яких випадках він вводиться?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Згідно зі статтею 4 вищевказаного Закону надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.
Надзвичайний стан може бути введений в разі:
1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;
2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;
3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;
7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

Щодо надзвичайного стану, то усе, що його стосується, передбачене ЗУ "Про правовоий режим надзвичайного стану". Поняття надзвичайного стану у цьому ЗУ досить велике - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Стосовно підстав, то:
Надзвичайний стан може бути введений в разі:
1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф,
особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій,
панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних
верств населення;
2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються
загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів
життєзабезпечення;
3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів,
блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або
місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються
насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного
ладу України шляхом насильства;
6) масового переходу державного кордону з території суміжних
держав;
7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і
діяльності органів державної влади.