Що таке адміністративне затримання та які органи мають право його здійснювати?

Що таке адміністративне затримання та які органи мають право його здійснювати?

Під поняттям «адміністративне затримання» слід розуміти примусове, короткострокове обмеження свободи дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання застосовується з метою припинення, запобігання адміністративному правопорушенню, тобто тоді коли вичерпані всі інші заходи впливу на порушника.
Також адміністративне затримання застосовується як процесуальний засіб забезпечення провадження по справах про адміністративні правопорушення, з метою встановлення особи порушника, складання протоколу за умови неможливості його складання на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ і виконання постанов по цих справах. (ст. ст. 161-163, 267 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 11 Закону України «Про міліцію», Митний кодекс України тощо).
Зверніть увагу, що адміністративне затримання може застосовуватися тільки за наявності правопорушення і його застосування уповноваженими на те органами є неприпустимим, якщо правопорушення відсутнє. Але існують винятки, наприклад при адміністративному затриманні психічно хворих і малолітніх осіб, перебування яких у громадських місцях є небезпечним як для них самих, так і для інших.
Адміністративне затримання не допускається:
а) за малозначущості адміністративного правопорушення і можливості його припинення іншими способами (виконання порушником вимоги про припинення правопорушення, усне зауваження, роз’яснення протиправності і неприпустимості дії або бездіяльності;
б) за наявності можливості на місці вчинення правопорушення встановити особу порушника й обставини події, скласти протокол про адміністративне правопорушення;
в) за наявності підстав для накладення стягнення у вигляді попередження чи штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Що стосується органів (посадових осіб), які уповноважені здійснювати адміністративне затримання, то їх перелік визначений ст. 262 КУпАП. Це, зокрема, органи внутрішніх справ, органи прикордонної служби, старша у місці розташування охоронюваного об’єкта посадова особа воєнізованої охорони, посадові особи військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органи Служби безпеки України. Інші закони України надають право адміністративного затримання також митним органам та органам податкової міліції.